REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu „desertsnow.pl” oraz określa zasady transakcji kupna – sprzedaży, która odbywa się w formie umowy zawieranej za pomocą serwisu internetowego pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a firmą „Desert Snow” prowadzącą działalność w ramach inkubotora przedsiębiorczości: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, NIP: 5213641211, zwaną dalej Sprzedającym.

Informacje handlowe zamieszczone w sklepie internetowym „Desert Snow” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

Towary w ofercie sklepu internetowego „Desert Snow” są nowe, wykonywane ręcznie i szczegółowo opisane, m.in. w zakresie ich właściwości, cenie, materiałów, z których są wykonane itp.

§ 1 - Sprzedawca

Sprzedawca w sklepie internetowym „Desert Snow“ – określany niżej jako „Sprzedający”.
Poniższe ogólne warunki transakcji kupna-sprzedaży są częścią umowy zawieranej między Sprzedawcą a każdym Kupującym.

§ 2 – Oferta i zawieranie umowy kupna-sprzedaży

1. Sprzedawca w sklepie "Desert Snow" oferuje Kupującym swoje produkty. Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarke internetową lub ustawienia monitora. Te różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.

2. Kupujący wybiera produkt za pomocą umieszczenia go w „Koszyku”. Do momentu potwierdzenia zamówienia Kupujący ma prawo do podglądu oraz modyfikacji danych w swoim zamówieniu oraz do jego anulowania.

3. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są wiążącą ofertą. Wraz z potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego przyjmuje on ofertę. Sprzedający powinien wtedy potwierdzić transakcję drogą elektroniczną.

4. Treść potwierdzonego zamówienia zostaje zapisana na koncie użytkownika na platformie i pozostaje cały czas do wglądu Kupującego w zakładce „moje konto".

5. W razie problemów z dostawą lub innych przeszkód, które utrudniłyby realizację zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego drogą elektroniczną. Częściowa realizacja zamówienia w takim przypadku możliwa jest jedynie po jej uzgodnieniu przez obie strony.

§ 3 – Wysyłka, terminy dostawy

1. Sprzedający przekazuje do dostareczenia produkt po otrzymaniu zapłaty w czasie określonym w opisie każdego produktu. Jeżeli kupujący wybrał realizację na podstawie przedpłaty (PayPal, PayU lub przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna się w momencie otrzymania przedpłaty

2. Cennik dostawy jest określony w opisie każdego produktu.

3. Składając zamówienie kupujący ma do wyboru formę płatności, jaką jest płatność za pomocą PayPal, PayU lub przelew na konto sklepu Desert Snow prowadzonego przez MBank. Dane do przelewu: Nr konta: 08 1140 1010 0000 5433 5900 1212, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓJ STARTUP, UL. ŻURAWIA 6/12 LOK.766, 00-503 WARSZAWA.

4. Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

§ 4 – Zwroty

1. Jeżeli otrzymany produkt odpowiada opisowi, zwrot produktu dokonywany jest na koszt Kupującego. Kupujący ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

§ 5 – Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone przez formularz kontaktowy na stronie desertsnow.pl lub mailowo na adres: kontakt@desertsnow.pl
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:
Desert Snow, Słupno, ul. Jesionowa 3, 05-250 Radzymin. Z dopiskiem "Reklamacja"
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
13. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.

 

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
5. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: kontakt@desertsnow.pl
6. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
9. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 7 – Gwarancja
Warunki gwarancyjne dla Kupującego są jednoznaczne z przepisami krajowymi.

§ 8 – Prawa autorskie
Produkty, obrazy i projekty „Desert Snow“ są własnością Tomasza Wiśniewskiego i bez zgody Autora nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów handlowych.

§ 9 – Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

2. Sprzedający ma prawo wykorzystać dane Kupującego jedynie w ramach zawartej z nim umowy kupna-sprzedaży.

 

Sklep prowadzony jest przez:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12, lok. 766
00-503 Warszawa

NIP: 5213641211
REGON: 146433467
KRS: 0000442857

Nr konta bankowego:
08 1140 1010 0000 5433 5900 1212 

 

Adres do zwrotów:
Desert Snow

Słupno, ul. Jesionowa 3
05-250 Radzymin

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przez formularz lub na adres:
kontakt@desertsnow.pl